Expedients temporals de regulació d’ocupació -ERTO

Expedients temporals de regulació d’ocupació -ERTO

Us volem informar de les importants i transcendents novetats dels acords adoptats pel Consejo de Ministros celebrat el dia 17 de març de 2020, que va aprovar el Reial Decret Llei 8/2020, publicat el dia 18 de març de 2020, de mesures urgents extraordinàries per fer...

Pin It on Pinterest