Els recordem que durant el mes de febrer s’ha de presentar la Declaració Anual d’Operacions amb Terceres Persones (Model 347), el termini de presentació de la qual finalitza el dia 28 de febrer.

Igualment recordar que el dia 31 de març finalitza el termini de presentació de la Declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger (Model 720).

Clicant aquí podran obtenir un document amb informació dels dos models.

Per altra banda, els informem que l’Agència Tributària té previst deixar de realitzar les seves notificacions i comunicacions a través de la DEH (Direcció Electrònica Habilitada) a partir del 4 d’abril de 2022, data a partir de la qual passarà a fer-ho a través de la DEHú (Direcció Electrònica Habilitada Única). Per tant, els recomanem que revisin les seves dades de contacte al web https://dehu.redsara.es/, per a poder rebre el mail d’avís de notificació.

Pin It on Pinterest