Assessoria Fiscal

Planifica i supervisa la correcta aplicació de les obligacions legals, alhora que du a terme la representació davant dels organismes oficials i formalitza totes les declaracions tributàries.

Alguns Serveis

  • Impost sobre la renda i el patrimoni de les persones físiques.
  • Impost de societats.
  • Impost sobre el valor afegit.
  • Tramitació i seguiment dels règims en estimació directa simplificada i mòduls.
  • Pagaments fraccionats i retencions de lloguers.
  • Impost d’activitats econòmiques i tributs locals.
  • Impost sobre transmissions patrimonials.
  • Impost de successions i donacions.
  • Inspeccions fiscals, recursos i reclamacions.
  • Requeriments i ajornaments.

Departament Laboral

Assessorament en les relacions laborals i les gestions relatives a la relació de l'empresa amb l'administració pública

Departament Fiscal

Planifica i supervisa la correcta aplicació de les obligacions legals, alhora que du a terme la representació

Departament Comptable

La principal activitat d'aquest departament és la realització del servei comprable integral

Departament Mercantil

Aquest departament es dedica a l'estudi per a la constitució i legalització de tot tipus de societats

Departament Jurídic

Gestiona la cobertura dels riscos inherents a l'empresari o al particular, i assessora sobre les assegurances

Departament Assegurances

Gestiona la cobertura dels riscos inherents a l'empresari o al particular, i assessora sobre les assegurances

Departament Gestió

Representació davant dels organismes oficials i davant d'altres entitats. Fa de pont amb tots els altres dels despatx

Vols rebre més informació?

Pin It on Pinterest