Assessoria Mercantil

Assessoria
Mercantil

Aquest departament es dedica a l’estudi per a la constitució i legalització de tot tipus de societats, contractes mercantils i totes les possibles adaptacions o canvis que es produeixin sobre la vida societària

Alguns Serveis

 • Constitució i legalització de societats:
  • Anònima.
  • Limitada.
  • Civil.
  • Comunitat de béns.
  • Cooperatives.
  • Etc.
 • Contractes mercantils.
 • Informes comercials i financers sobre societats.
 • Adaptació i transformació de societats.
 • Comptes anuals.
 • Dissolució i liquidació de societats.

Departament Laboral

Assessorament en les relacions laborals i les gestions relatives a la relació de l'empresa amb l'administració pública

Departament Fiscal

Planifica i supervisa la correcta aplicació de les obligacions legals, alhora que du a terme la representació

Departament Comptable

La principal activitat d'aquest departament és la realització del servei comprable integral

Departament Mercantil

Aquest departament es dedica a l'estudi per a la constitució i legalització de tot tipus de societats

Departament Jurídic

Gestiona la cobertura dels riscos inherents a l'empresari o al particular, i assessora sobre les assegurances

Departament Assegurances

Gestiona la cobertura dels riscos inherents a l'empresari o al particular, i assessora sobre les assegurances

Departament Gestió

Representació davant dels organismes oficials i davant d'altres entitats. Fa de pont amb tots els altres dels despatx

Vols rebre més informació?

Pin It on Pinterest