Departament jurídic

Departament
jurídic

Preparats per defensar els interessos dels nostres clients.

Alguns Serveis

  • Dret civil general.
  • Responsabilitat civil. Accidents de circulació, responsabilitat personal i empresarial, productes defectuosos, negligències mèdiques.
  • Contractació. Arrendaments urbans, rústics, industrials, contractes atípics.
  • Dret bancari. Clàusules abusives -clàusula sòl, despeses de constitució d’hipoteca i protecció del consumidor i usuari davant de l’actuació de les entitats bancàries, productes financers tòxics-.
  • Herències i successions. Tramitació integral de processos hereditaris, llegítimes, testaments, pactes successoris, processos testamentaris.
  • Dret laboral des del vessant d’empresa.
  • Consultoria mercantil i empresarial: constitucions de societats, modificacions societàries, reestructuracions, responsabilitat dels administradors. Insolvències-concurs de creditors.
  • Protecció de patrimonis. Incapacitacions judicials. Protocols familiars.

Departament Laboral

Assessorament en les relacions laborals i les gestions relatives a la relació de l'empresa amb l'administració pública

Departament Fiscal

Planifica i supervisa la correcta aplicació de les obligacions legals, alhora que du a terme la representació

Departament Comptable

La principal activitat d'aquest departament és la realització del servei comprable integral

Departament Mercantil

Aquest departament es dedica a l'estudi per a la constitució i legalització de tot tipus de societats

Departament Jurídic

Gestiona la cobertura dels riscos inherents a l'empresari o al particular, i assessora sobre les assegurances

Departament Assegurances

Gestiona la cobertura dels riscos inherents a l'empresari o al particular, i assessora sobre les assegurances

Departament Gestió

Representació davant dels organismes oficials i davant d'altres entitats. Fa de pont amb tots els altres dels despatx

Vols rebre més informació?

Pin It on Pinterest