IMPOSTOS SOBRE LA RENDA I EL PATRIMONI

IMPOSTOS SOBRE LA RENDA I EL PATRIMONI

Rendiments del treball o en espècie: si hem de rebre una percepció variable a final d’any o, en tot cas, de cara a l’any que ve, cal plantejar-se si ens interessa que el nostre pagador ens satisfaci part del sou o dels complements mitjançant alguna de les retribucions...

Pin It on Pinterest