RESUM DE MESURES APROVADES EN RELACIÓ AMB LA PRESENTACIÓ I INGRÉS DE DETERMINADES DECLARACIONS

Els informem de les últimes mesures aprovades pel Govern Central, per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19.

(Real Decret Llei 14/2020, de 14 d’abril, pel qual s’amplia el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries.)

S’amplia el termini de presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries d’aquells obligats tributaris amb volum d’operacions no superior a 600.000 € en l’any 2019, el venciment de les quals es produeixi a partir del 15 d’abril i fins el dia 20 de maig de 2020.

Així doncs, la data límit per a la presentació de les declaracions i autoliquidacions tributàries finalitzarà el proper 20 de maig. Si la forma de pagament triada és la domiciliació, el termini de presentació finalitzarà el 15 de maig.

Quedem a la seva disposició per aclarir o comentar qualsevol punt al respecte que creguin oportú.

Pin It on Pinterest