Serveis

Els nostres serveis d’assessoria a Vilafranca: Laboral, fiscal, comtable, mercantil, jurídic, assegurances, gestió

Departament Laboral

Assessorament en les relacions laborals i les gestions relatives a la relació de l’empresa amb l’administració pública, d’acord amb les disposicions legals vigents, en el marc de la continua modificació de la legislació laboral, l’evolució constant dels convenis col.lectius i de les diferents obligacions formals.

Departament Fiscal

Planifica i supervisa la correcta aplicació de les obligacions legals, alhora que du a terme la representació davant dels organismes oficials i formalitza totes les declaracions tributàries.

Departament Comptable

La principal activitat d’aquest departament és la realització del servei comptable integral, és a dir, l’assessorament i el seu seguiment fins al tancament anual.

Departament Mercantil

Aquest departament es dedica a l’estudi per a la constitució i legalització de tot tipus de societats, contractes mercantils i totes les possibles adaptacions o canvis que es produeixin sobre la vida societària.

Departament d’Assegurances

Gestiona la cobertura dels riscos inherents a l’empresari o al particular, i assessora sobre les assegurances i inversions més adequades, per tal de gaudir de la millor cobertura possible i el major estalvi en el producte contractat.

Departament Gestió

Profundament implicat amb la resta de departaments, sobretot en la representació davant dels organismes oficials i davant d’altres entitats, aquest departament fa de pont amb tots els altres dels despatx, i els ajuda en la tramitació dels diversos documents.

Departament Jurídic

Preparats per defensar els interessos dels nostres clients.

Departament Laboral

Assessorament en les relacions laborals i les gestions relatives a la relació de l’empresa amb l’administració pública, d’acord amb les disposicions legals vigents, en el marc de la continua modificació de la legislació laboral, l’evolució constant dels convenis col.lectius i de les diferents obligacions formals.

Departament Fiscal

Planifica i supervisa la correcta aplicació de les obligacions legals, alhora que du a terme la representació davant dels organismes oficials i formalitza totes les declaracions tributàries.

Departament Comptable

La principal activitat d’aquest departament és la realització del servei comprable integral, és a dir, l’assessorament i el seu seguiment fins al tancament anual.

Departament Mercantil

Aquest departament es dedica a l’estudi per a la constitució i legalització de tot tipus de societats, contractes mercantils i totes les possibles adaptacions o canvis que es produeixin sobre la vida societària.

Departament d’Assegurances

Gestiona la cobertura dels riscos inherents a l’empresari o al particular, i assessora sobre les assegurances i inversions més adequades, per tal de gaudir de la millor cobertura possible i el major estalvi en el producte contractat.

Departament Gestió

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Profundament implicat amb la resta de departaments, sobretot en la representació davant dels organismes oficials i davant d’altres entitats, aquest departament fa de pont amb tots els altres dels despatx, i els ajuda en la tramitació dels diversos documents.

Departament Jurídic

Preparats per defensar els interessos dels nostres clients.

Pin It on Pinterest