NOTA DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA SOBRE ELS VEHICLES D’ÚS MIXT CEDITS A TREBALLADORS

L’Agència Tributària ha emès una nota relacionada amb qüestions relatives als vehicles d’ús mixt (utilitzats tant per l’activitat empresarial com per ús privat) cedits a empleats, que modifica alguns dels criteris d’aplicació que fins ara tenia en compte l’administració tributària.

 

Clicant aquí trobaran un resum de l’esmentada nota.

Pin It on Pinterest