Assessoria Comptable

Assessoria 
Comptable

La principal activitat d’aquest departament és la realització del servei comptable integral, és a dir, l’assessorament i el seu seguiment fins al tancament anual.

Alguns Serveis

  • Assessorament general en matèria comptable.
  • Planificació i inici de comptabilitats.
  • Comptabilitat d’empreses en el règim d’estimació directa.
  • Comptabilitat de societats.
  • Confecció dels llibres de comptabilitat.
  • Presentació i tramitació per a la legalització dels llibres oficials de la comptabilitat.
  • Informes tècnics comptables: estudi de ratis, valoració d’empreses, actualitzacions de balanços, etc

Departament Laboral

Assessorament en les relacions laborals i les gestions relatives a la relació de l'empresa amb l'administració pública

Departament Fiscal

Planifica i supervisa la correcta aplicació de les obligacions legals, alhora que du a terme la representació

Departament Comptable

La principal activitat d'aquest departament és la realització del servei comprable integral

Departament Mercantil

Aquest departament es dedica a l'estudi per a la constitució i legalització de tot tipus de societats

Departament Jurídic

Gestiona la cobertura dels riscos inherents a l'empresari o al particular, i assessora sobre les assegurances

Departament Assegurances

Gestiona la cobertura dels riscos inherents a l'empresari o al particular, i assessora sobre les assegurances

Departament Gestió

Representació davant dels organismes oficials i davant d'altres entitats. Fa de pont amb tots els altres dels despatx

Vols rebre més informació?

Pin It on Pinterest