Assessoria Laboral

Assessorament en les relacions laborals i les gestions relatives a la relació de l’empresa amb l’administració pública, d’acord amb les disposicions legals vigents, en el marc de la continua modificació de la legislació laboral, l’evolució constant dels convenis col.lectius i de les diferents obligacions formals.

Alguns Serveis

 • Altes inicials d’empreses.
 • Obertura de centres de treball.
 • Inscripcions i altes de treballadors.
 • Contractes i pròrrogues.
 • Gestió de nòmines (RLC-RNT).
 • Confecció Nomines.

 • Incapacitat temporal, invalidesa i jubilacions.
 • Contenciosos laborals CMAC.
 • Inspeccions laborals, recursos i reclamacions.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Connexió de la xarxa amb la tresoreria de la Seguretat Social.
 • Treballadors autònoms. Altes, baixes i prestacions.
 • Base de dades de jurisprudència i convenis.
 • Règims especials (de la llar, agrari, …).
 • Assessorament i consultes.

Departament Laboral

Assessorament en les relacions laborals i les gestions relatives a la relació de l'empresa amb l'administració pública

Departament Fiscal

Planifica i supervisa la correcta aplicació de les obligacions legals, alhora que du a terme la representació

Departament Comptable

La principal activitat d'aquest departament és la realització del servei comprable integral

Departament Mercantil

Aquest departament es dedica a l'estudi per a la constitució i legalització de tot tipus de societats

Departament Jurídic

Gestiona la cobertura dels riscos inherents a l'empresari o al particular, i assessora sobre les assegurances

Departament Assegurances

Gestiona la cobertura dels riscos inherents a l'empresari o al particular, i assessora sobre les assegurances

Departament Gestió

Representació davant dels organismes oficials i davant d'altres entitats. Fa de pont amb tots els altres dels despatx

Vols rebre més informació?

Pin It on Pinterest